Hải Dương, Hòa Bình liên tục tìm nhà đầu tư cho hàng loạt dự án bất động sản

Hải Dương, Hòa Bình liên tục tìm nhà đầu tư cho hàng loạt dự án bất động sản

Hải Dương và Hòa Bình đang tìm kiếm nhà đầu tư cho 7 dự án khu dân cư, khu đô thị mới và shophouse.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình vừa công bố danh mục 4 dự án sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2019 với tổng mức đầu tư dự kiến 2.651 tỷ đồng.

Thứ nhất là Dự án Khu đô thị mới Trung Minh A, xã Trung Minh, TP. Hòa Bình (tổng chi phí thực hiện dự kiến là 1.126 tỷ đồng; tổng diện tích đất sử dụng là 83,57 ha.

Thứ 2 là Dự án Khu đô thị mới Trung Minh B, xã Trung Minh, TP. Hòa Bình với tổng chi phí thực hiện dự kiến là 775 tỷ đồng; tổng diện tích đất sử dụng là 58,87 ha.

Thứ 3 là Dự án Khu đô thị mới Sông Đà – Hòa Bình tại phường Thái Bình và xã Dân Chủ, TP. Hòa Bình với tổng chi phí thực hiện dự kiến là 452 tỷ đồng; tổng diện tích đất sử dụng là 28,22 ha.

Thứ 4 là Dự án Nhà ở thương mại (Shophouse) tại phường Tân Thịnh, TP. Hòa Bình với tổng vốn đầu tư dự kiến gần 298 tỷ đồng; tổng diện tích đất sử dụng là 4,06 ha.

Tại Hải Dương, mới đây, UBND tỉnh cũng đã phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2019 (đợt 2). Theo đó, trong thời gian tới, tỉnh Hải Dương kêu gọi đầu tư vào 3 dự án khu dân cư.

Thứ nhất là Dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư Bắc sông Hương, xã Tân Việt, huyện Thanh Hà với tổng chi phí thực hiện hơn 130 tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng); diện tích 9,6 ha. Thứ 2 là Dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới xã Hồng Quang, huyện Thanh Miện với tổng chi phí thực hiện gần 72 tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng); diện tích gần 9,8 ha. Thứ 3 là Dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới xã Hồng Quang, huyện Thanh Miện với tổng diện tích hơn 7,6 ha.

Thời gian thực hiện các dự án đều từ năm 2019 – 2023; các khu đất thực hiện 3 dự án trên hiện chưa được giải phóng mặt bằng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *